Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach


TELEFON ALARMOWY: 999


Kontakt:
43 - 100 Tychy
ul. Grzegorza Fitelberga 71
tel. 032 219-38-43

Miejsca Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego:

43-150 Bieruń ul. Chemików 37
tel. 032 216-16-18
43-143 Lędziny ul. Pokoju 17
tel. 032 326-62-53