Komenda Miejska Policji w Tychach

TELEFON ALARMOWY: 997


Kontakt:
43 - 100 Tychy
Al. Bielska 46

tel. 032 32-56-200
tel. 032 32-56-255
fax: 032 32-56-244