Pogotowie RatunkoweOznaczenia pojazdów Pogotowia Ratunkowego


24.01.2014, 17:05 - - Rank 1 - 4 Posty
S - specjalistyczne (dawne R): minimum trzyosobowa obsada, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W przypadku gdy, żaden z członków zespołu nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, czwartą osobą w zespole może być kierowca, który jest osobą bez wykształcenia medycznego

P - podstawowe (dawne W): załoga która składa się z co najmniej dwóch ratowników lub pielęgniarki systemu, bez lekarza. W przypadku gdy, żaden z innych członków zespołu nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, trzecią osobą w zespole może być kierowca, który jest osobą bez wykształcenia medycznego

N - neonatologiczne: używane w podobnych sytuacjach jak karetki S, ale do transportu noworodków i niemowląt (do 1 roku życia). Występują w większych miastach wojewódzkich.

T - transportowe (dawne P): używane do transportu chorych niewymagających intensywnego nadzoru lub transportu np. krwi, najczęściej z kierowcą i ratownikiem.


Opracowanie: Marcin Czepierga
 
24.01.2014, 22:12 - tomek - Administrator - 2 Posty
Stopniowo wycofano lub wycofuje się z karetek kierowców bez uprawnień do udzielania pomocy, którzy stanowili dodatkową osobę w składzie karetki powiększającą liczbę osób do 3 na karetce podstawowej i 4 na karetce specjalistycznej.