Utworzono 04.03.2019, 09:39 przez Krzysztof
W ostatnich dniach strażacy JRG Tychy oraz druhowie jednostek OSP powiatu bieruńsko lędzińskiego kilkakrotnie interweniowali przy pożarach traw i nieużytków na terenie powiatu. Tylko przez ostatnie 2 dni, tj. 2 i 3 marca strażacy interweniowali 5 – krotnie. Pożarami objęte były trawy i nieużytki w Bieruniu (ul. Hodowlana i Piaskowcowa), Chełmie Śląskim (ul. Podłuże i Polna) i Lędzinach (ul. Goławiecka). Do działań dysponowane były zastępy OSP Chełm Śląski (GBA, GCBA), OSP Czarnuchowice (GBA, GBA), OSP Lędziny (GBA, GCBA), OSP Bojszowy (GBA, GBA), OSP Bieruń Stary (GCBA), OSP Bieruń Nowy (GCBA) i OSP Imielin (GBA). Apelujemy do wszystkich o nie wypalania traw i nieużytków. Jednocześnie przypominamy, że ich wypalanie jest przestępstwem.
Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Tekst: Redakcja 112Tychy.pl
Zdjęcia: alarm@112Tychy.plKomentarze wyłączone.